01March2015

Articles

VARIETAS PADI UNGGULAN

 PADI HIBRIDA

Nomor seleksi           : H2
Asal persilangan       : IR50825 A / IR 5342
Golongan                    : Cere, Kadang berbulu
Umur tanaman          : 144 -120 Hari
Bentuk tanaman        : Tegak
Tinggi tanaman          : 105 – 110 cm
Anakan Produktif        : 18- 30 batang
Warna kaki                  : Hijau
Warna batang             :  Hajau
Warna telinga daun   : Tidak bewarna
Warna lidah daun      :   Hijau
Warna helai daun      :   hijau
Muka daun                  :   kasar
Posisi daun                :   tegak
Daun bendera            :  Tegak
Bentuk gabah             :   Ramping
Warnah gabah           :   Kuning bersih
Kerontokan                 :   Sedang
Kerebahan                  :   Tahan
Teksturnasi                 :   pulen
Kadar amilosa           :   23,1 %
Bobot 1000 butir        :   27 g
Rata rata hasil           :   6,4 t/ha
Potensil hasil             :   9,5 t/ha
Ketahanan terhadap
  • Hama              :   Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3
  • Penyakit          :  Rentar terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV
Anjuran tanaman       :   Baik tanaman untuk lahan sawah irigasi
Pemulia                       :  Suwarno, B . Suprihartno
Teknisi                         :   Munada M,A. Sudrajat dan suwarto
Dilepas tahun             :  2002.